พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยระหว่างสำนักงาน คปภ. กับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2019-07-06 12:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 134

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การบูรณาการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) กับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ได้ที่ (กดดูข้อมูล)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603