วางแผน ทำ mou roadmap กับภาครัฐ กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ อุบล ดีขึ้น ให้ได้


2019-07-06 12:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

เดินหน้า หารือ รองผู้ว่าเศรษฐกิจท่านเฉลิมพล มั่งคั่ง รองนายกนครอุบล ท่านประชา กิจตรงศิริ ทำ mou roadmap กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ อุบล ดีขึ้น ให้ได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องวางแผน ทำ mou roadmap กับภาครัฐ กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ อุบล ดีขึ้น ให้ได้ได้ที่ ( กดดูข้อมูล)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603