พิธีเปิดงานตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค ครั้งที่ 11


2019-07-06 12:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 96

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโครอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐภายในงานด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603