• ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

  page/id/1613117475695600

  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายประสงค์ จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2563 โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน.

 • Untitled

  page/id/1613117452334270

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • Untitled

  page/id/1613117413992439

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธาน คนที่ 1และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมตามโครงการ "หมูธงฟ้า ลดราคา เพื่อประชาชน"

  page/id/1612949685420322

  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานพาณิชย์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธาน คนที่ 1และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมตามโครงการ "หมูธงฟ้า ลดราคา เพื่อประชาชน" ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom) จากกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี นำหมูเนื้อแดงจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 130 บาทจากราคาปกติกิโลกรัมละ 160 บาทและจำหน่ายไข่ไก่บาทในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย 5 จุดจำหน่าย ได้แก่ 1. ณ ร้าน 2B Mart สาขาดอนกลาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี 2. ณ ร้าน 2B Mart สาขาเจริญศรี อำเภอวารินชำราบ 3. ณ ร้าน 2B Mart สาขาตลาดวาริน อำเภอวารินชำราบ 4. ณ ร้าน 2B Mart สาขาอุปลีสาน อำเภอเมืองอุบลราชธานี และ 5. ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี กิโลกรัมสามารถลดค่าครองชีพของประชาชนได้วันละประมาณ 15,000 บาท นอกจากนี้ยังมีจุดจำหน่ายเนื้อหมูราคาประหยัด ภายในตลาดสดที่เข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดสดราคายุติธรรม ช่วยประชาชน" ของกรมการค้าภายใน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาประหยัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน.

 • เข้าพบขอพรและอวยพร นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1612942653539675

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชะธานี นายอุฬาร ปัญจะเรื่อง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในนามโครงการ อรุณโฮม (Arun Home) บริษัท คอร์เอเชีย จำกัด เข้าพบขอพรและอวยพร นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธาน คนที่ 1และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสปีใหม่จีน ตามประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติในเทศกาลตรุษจีน.

 • เตรียมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher)

  page/id/1612942500742586

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชะธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธาน คนที่ 1และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายอุฬาร ปํญจะเรื่อง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และคณะทำงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคอีสานตอนล่าง) เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ตามนโยบายสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยดำเนินการสรรหากลุ่มเป้าหมายจากภาคการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านภาคราชการในจังหวัดอุบลราชธานี และการสำรวจความต้องการ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายในภาคธุรกิจชุมชน ธุรกิจSMEs และชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความต้องการขอรับการสนับสนุน การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงการดำเนินธุรกิจหรือกระบวนการทำงาน เพื่อลดต้นทุนและให้เกิดประสิทธิภาพการทำธุรกิจยิ่งขึ้นสืบเนื่องต่อไป.

 • เข้ารับมอบ ใบประกาศเกียรติคุณ ขอขอบคุณ ในโอกาสที่ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบข้าวสาร จำนวน 3 ตัน

  page/id/1612506742762256

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานหอการค้า คนที่ 1และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับมอบ ใบประกาศเกียรติคุณ ขอขอบคุณ ในโอกาสที่ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบข้าวสาร จำนวน 3 ตัน (เป็นจำนวนเงิน 48,090 บาท) ช่วยเหลือ กรณีเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์และวาตภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2563 จากนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีรับมอบ ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี.

 • เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการค่ะพี่อะไรของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  page/id/1612426230913961

  นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการค่ะพี่อะไรของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่มีสิทธิ์นำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

  page/id/1612425538734418

  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ประธานคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเดชอุดม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

 • ร่วมประชุมหารือเรื่องธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจะให้ราษฎรเช่าพื้นที่ราชพัสดุแปลงที่ อบ. 349

  page/id/1612334587151718

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดแอุบลราชธานี โดย นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจะให้ราษฎรเช่าพื้นที่ราชพัสดุแปลงที่ อบ. 349