• โครงการ"บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี

  page/id/1615801054806594

  วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการฯ) เนื่องด้วย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ"บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล โดยร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และขอความอนุเคราะห์จำนวนยอดการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งเข้าตามโครงการ 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่ง สี่ หนึ่ง) ซึ่งเป็นโครงการ "บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายพระราชกุศุล"

 • โครงการ "บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล" ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) อบจ.อบ.

  page/id/1615799603264430

  วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการฯ) เนื่องด้วย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ "บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล" โดยร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี เพื่อออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และขอความอนุเคราะห์จำนวนยอดการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งเข้าตามโครงการ 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่ง สี่ หนึ่ง) ซึ่งเป็นโครงการ "บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายพระราชกุศุล"

 • โครงการ "บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล” ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1615798717010571

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดราชธานี (ประธทนโครงการ) ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ออกรับบริจาคประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ในโครงการ "บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล เนื่องด้วย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ "บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล” โดยร่วมกับ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี เพื่อออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และขอความอนุเคราะห์จำนวนยอดการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งเข้าตามโครงการ 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่ง สี่ หนึ่ง) ซึ่งเป็นโครงการ "บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายพระราชกุศุล" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอการจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดราชธานี สนับสนุนค่าอาหาร เป็นเงินจำนวน 1,000 บาท

 • โครงการ "บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล"

  page/id/1615786276864253

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. - 12.30 น. ณ ห้างสรรสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการฯ) และนางสาว ชลิตา จันทร์แจ้ง สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องด้วย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ "บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล" โดยร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และขอความอนุเคราะห์จำนวนยอดการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งเข้าตามโครงการ 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่ง สี่ หนึ่ง) ซึ่งเป็นโครงการ "บริจาคโลหิต 64 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายพระราชกุศุล"

 • พิธีมอบเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล เนื้อทองคำ 96.5% เนื้อทองคำแท่งฮั่วเซ่งเฮง มอบแก่ผู้มีจิตศรัทธา (รอบแรก)

  page/id/1615368697891233

  วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานคนที่ 1และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ทำพิธีมอบเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล เนื้อทองคำ 96.5% เนื้อทองคำแท่งฮั่วเซ่งเฮง น้ำหนักประมาณ 36 กรัม เนื้อทองคำประมาณหนัก 2 บาทเศษ (พร้อมกล่องผ้าไหม) กับผู้มีจิตศรัทธาที่สั่งจองในรอบแรก ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านสาริน) 2. นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้บริหาร บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด) 3. นายพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้บริหาร วาตาชิ สาขาอุบลราชธานี) 4. นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้บริหาร รัชดา 24 AEC Real Estate) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี จัดสร้างวัตถุมงคล เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล เนื้อทองคำ 96.5% เนื้อทองคำแท่งฮั่วเซ่งเฮง น้ำหนักประมาณ 36 กรัม เนื้อทองคำประมาณหนัก 2 บาทเศษ (พร้อมกล่องผ้าไหม) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเก็บไว้บูชา เป็นไปที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำความดี เปิดให้จองแล้ววันนี้ สำหรับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย เพื่อใช้จัดงานประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ โดยสสอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่ คุณเมวดี 0837327693, คุณวรกาญจน์ 0837327692

 • มอบค่าตอบแทนให้เป็นน้ำใจแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563

  page/id/1615365301375786

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานคนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ จันทรศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบค่าตอบแทนให้เป็นน้ำใจแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ นายชยังกูร มูลมา, นายจิรายุส บุบผาดี, นางสาววรารินทร์ นามปัญญา และนางสาวพันธ์ทิพย์ โสพันธ์.

 • พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการรองรับเทคโนโลยีก้าวกระโดด (Digital Disruption)

  page/id/1615363887172818

  วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เดอะรีเจ้นท์ โฮเทล อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการรองรับเทคโนโลยีก้าวกระโดด (Digital Disruption) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ผู้ประกอบการกิจการ smes กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 70 คนได้รับฟังแนวคิดการบริหารจัดการการปรับตัวของธุรกิจระดับประเทศและระดับโลกการสร้างธุรกิจใหม่และการวางแผนธุรกิจอย่างง่ายรองรับยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดด (Digital Disruption) และเรียนรู้ทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม.

 • การวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัย "การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจับคู่อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ"

  page/id/1615352227248602

  วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัย "การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจับคู่อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ" โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ บัดนี้โครงการได้ดำเนินการมาเป็นระยะ 5 เดือนแล้ว จึงกำหนดกิจกรรมเวทีนำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัย.

 • พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าดิจิตอลให้แก่ผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Digital Marketing)

  page/id/1615351075179780

  วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรีเจ้นท์อุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายสมาน ฝนทั่ง ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าดิจิตอลให้แก่ผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Digital Marketing) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แผนปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการค้าชายแดนและสร้างเครือข่ายธุรกิจโดยการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการค้าดิจิตอลให้แก่ผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจำนวน 60 คน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 มีนาคม 2564.

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมผู้ค้ารถยนต์มือสองจังหวัดอุบลราชธานี และสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว สนับสนุน รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่า มอบให้จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในภารกิจดับไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน และมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1614926879950503

  วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในนาม หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมผู้ค้ารถยนต์มือสองจังหวัดอุบลราชธานี และสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว สนับสนุน รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่า มอบให้จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในภารกิจดับไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน และมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากพบค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานถึง 147 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจัดอยู่ลำดับต้นๆ ของประเทศ โดยแนวคิดและความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถลดปัญหา PM 2.5 และสร้างคุณภาพอากาศที่ดี เพื่อสุขภาพที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีได้ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น.