• Untitled

    page/id/1580159888530815

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  • Untitled

    page/id/1557392953208853

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  • Untitled

    page/id/1600513976384643

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  • Untitled

    page/id/1582098947733708

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  • การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

    page/id/1617438072860366

    วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันต์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาโครงการที่หน่วยงานของรัฐในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี.

  • การประชุมเพื่อเตรียมการจัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี

    page/id/1617438072861929

    วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ และภาคเอกชนประธานมูลนิธิ ผู้ประกอบการตัวแทนบริษัทห้างร้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.

  • หอการค้าไทย-สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ,หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และลงพื้นที่ ส่งเสริมให้เลี้ยงโคเนื้อ “นิลอุบล” ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท เพื่อร่วมมือยกระดับรายได้ ให้กับเกษตรกรหลังฤดูทำนา

    page/id/1617357174324717

    31 มีนาคม 2564 หอการค้าไทย-สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ,หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และลงพื้นที่ เพื่อร่วมมือยกระดับรายได้ ให้กับเกษตรกรหลังฤดูทำนา ส่งเสริมให้เลี้ยงโคเนื้อ(แบบประณีต) พันธุ์ “นิลอุบล” ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท (ต่อปี) แนวคิดที่ให้ คือ ทำอย่างไรเกษตรกรที่ทำนา จะมีรายได้สูงขึ้น เป็น 1 ไร่ 1 ล้านบาท หากเกษตรกร ทำนาอย่างเดียว ก็ยากที่จะร่ำรวย แต่หากมีการใช้พื้นที่ทำการเกษตรซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรมีอยู่แล้วนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น หลังทำนา นำฟางที่เหลือใช้ มาอัดเก็บเป็นอาหารเลี้ยงโคได้ สร้างรายได้เพิ่ม ดีกว่าเผาฟางที่เหลือทิ้ง ให้เป็นมลภาวะทางอากาศ เป็นการลดปัญหา PM 2.5 ในจังหวัดฯ อีกทาง นิลอุบล คือ พันธุ์โคเนื้อ ที่เราจะส่งเสริม เป็น Story ของ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพันธ์ุผสมระหว่าง “บราห์มัน+ แองกัส” ข้อดีของโคพันธุ์บราห์มัน -ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศร้อนของเมืองไทยได้ดี -ทนทานต่อโรคและแมลงโตเร็ว -เหมาะสำหรับเป็นโคพื้นฐานเพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพดี เช่น ผสมกับพันธุ์ชาร์โรเลส์ เพื่อผลิตโคขุน ลักษณะ/ข้อดี ขอบพันธุ์แองกัส -ปัจจุบันครูแองกัสได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในอังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย ได้มีชื่อเสียงในด้านของความสามารถผลิตเนื้อคุณภาพสูง (เกรดพรีเมี่ยม)ให้เนื้อนุ่มมีสีแดงสวยและมีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อมาก แองกัสสามารถให้เนื้อแบบสันนอกใหญ่และมีไขมันแทรกมาตามเนื้อแบบลายหินอ่อนสวยงามให้รสชาติที่ดีและยังเป็นวัวสายพันธุ์ที่มีรสชาติดีกว่าวัวสายพันธุ์อื่น - ในด้านการให้เนื้อโคแองกัสสามารถขุนให้ได้น้ำหนักที่ต้องการได้เร็วด้วยอัตราการเติบโตที่ดีมีพื้นที่หน้าตัดสันนอกใหญ่และเปอร์เซ็นต์ซากสูง ในเนื้อมีไขมันแทรกมากให้ความรู้สึกดีในการบริโภคสูงเมื่อเทียบกับโคพันธุ์อื่นๆนอกจากนี้ยังมีลักษณะสะสมทางพันธุกรรมที่ดี สามารถถ่ายทอดพันธุกรรมที่ดีของโคเนื้อที่ดีออกไปได้มากเมื่อใช้ผสมรวมพันธุ์กับโคพันธุ์อื่นในการผลิตโคเนื้อเชิงพาณิชย์เนื้อถึงพาณิชย์ โคขุน “นิลอุบล” จะถูกเลี้ยงในแบบ Story ของอุบลฯ อย่างแท้จริง (โปรดติดตาม ซึ่งตอนนี้ อยู่ในระหว่างการร่วมมือด้านวิชาการ ต่อไป) ส่งเสริมการเลี้ยงโคอย่างปราณีต นั้นเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรการเลี้ยงโคให้ได้กำไรดี โดยต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกพันธุ์ที่เลี้ยงให้เหมาะสม มีวิธีการจัดการเลี้ยงดูให้อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของโคระยะต่างๆและมีการจัดการเลี้ยงดูที่เหมาะสม สิ่งสำคัญที่ทางหอการค้าไทย ให้ความสำคัญมากคือช่วยหาตลาดให้กับเกษตรกรที่เราส่งเสริมอีกด้วย คือ ให้สามารถวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของไทยได้ ตลอดจนโรงแรมร้านอาหาร ต่างๆ เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้มีการวางแผนร่วมกัน ถึงแนวทางที่เราจะยกระดับราคาของโคเนื้อให้กับเกษตรได้นั้น ต้องมีโรงฆ่าสัตว์ พี่ได้รับการรับรองการปฎิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์(GMP) ที่เป็นมาตรฐานที่สำคัญที่จะทำให้โคเนื้อได้เข้าวางในห้างสรรพสินค้าได้ ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดการในลำดับต่อไปค่ะ ^*^ #ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

  • การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

    page/id/1617354150057774

    วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 โดย นางกนกเนตร เนตรน้อย ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.

  • พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า"

    page/id/1617353241487143

    วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี.

  • การประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ Festival Economy และพัฒนาเครือข่ายผู้จัดงานสัญจรสร้างงานปั้นเมืองด้วยเทศกาลเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ "งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี"

    page/id/1617351887353979

    วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC และกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ Festival Economy และพัฒนาเครือข่ายผู้จัดงานสัญจรสร้างงานปั้นเมืองด้วยเทศกาลเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ "งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี" โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.