หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


2023-02-27 10:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณฝั่งทิศตะวันตก ข้างอาคารโดมกีฬา สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลฯ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603